Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Αγίας Σοφίας 29 (στον πεζόδρομο της Αγ. Σοφίας), από τον Αύγουστο του 2016 λειτουργεί το ιατρείο διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίας της Χριστίνας Ταρενίδου, ένας μοντέρνος και φιλόξενος χώρος εξοπλισμένος με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα υψηλής απόδοσης και διαγνωστικής αξιοπιστίας.

Το Ιατρείο είναι εύκολα προσβάσιμο με όλα τα μέσα μεταφοράς, βρίσκεται κοντά σε στάση λεωφορείων και πολύ κοντά σε τουλάχιστον 4 σταθμούς στάθμευσης (parking).

To υπερηχογράφημα είναι μέθοδος απεικόνισης με τη χρήση ηχητικών κυμάτων που πραγματοποιείται με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας και χρήση υψίσυχνων κεφαλών. Η κεφαλή των υπερήχων λειτουργεί στέλνοντας αφενός δέσμη υπερήχων και αφετέρου αποδεχόμενη την ανάκλαση αυτών από τους ιστούς. Τυχόν διαφορά στην ανάκλαση επεξεργάζεται στον υπερηχοτομογράφο οπότε και προκύπτει η εικόνα.

Πρόκειται για real time εξέταση στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει η εμπειρία – ικανότητα του εξεταστή, καθώς και η ποιότητα του εξεταστικού μέσου (υπερηχοτομογράφου).

Επίσης με τη χρήση του triplex είναι δυνατή η εκτίμηση της αγγείωσης του παρεγχύματος των διαφόρων οργάνων του σώματος, καθώς και η ανάδειξη της αιμάτωσης παθολογικών εξεργασιών.